ReRides Garanti

Sveriges tryggaste cykelaffär

Allmänt

ReRides garanti avser alla cykelns delar och är baserad på cykelns skick som det är bedömt vid servicetillfället hos våra certifierade servicepartner. Det är köparens ansvar att säkerställa att cykelns skick stämmer överens med annonsen bilder och slitagenivåer.

Tidsbegränsning

ReRides garanti gäller i 6 månader från köpedatumet och bekostar all typ av slitage och utbyte av delar så till vida att en del inte bedömts nå slutet av sin livscykel inom de 6 månaderna av en certifierad servicepartner.

Yttre påverkan

Garantin avser alla skador och justeringar som orsakats av normalt slitage. Detta innefattar såväl komponenter i drivlinan som däck och övriga delar på ramen. Detta innefattar INTE skador som orsakats vid olyckor eller annan onormal yttre påverkan. För skador vid olycka rekommenderar vi kontakt med det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring.

Ägarbyte

Skulle cykeln byta ägare under garantins varaktighet behöver någon av parterna kontakta ReRide för att uppdatera ägaruppgifterna kopplade till garantin för att den ska fortsätta gälla. Garantins varaktighet är då den kvarvarande tiden från det första köpet.

Förfarande vid garantiärenden

Vid garantiärenden ber vi att du kontaktar oss på info@reride.se varpå vi kopplar ihop dig med din närmaste ReReride-partner så snart vi kan.

Bedömning av garantiärenden

För korrekt bedömning av garantiärenden sker dessa hos en certifierade servicepartner. Vid godkänd garanti täcks hela kostnaden av ReRide. Vid EJ godkänd garanti täcks hela servicekostnaden av ägaren.

Exempel på fall där garantin gäller

  • Slitage kedja, kassett, drev eller andra delar i drivlinan

  • Bromsklossar som behöver bytas ut

  • Justering av växlar och bromsar

  • Rambrott till följd av slitage

Exempel på fall där garantin EJ gäller

  • Punktering

  • Skador på ramen till följd av olycka

  • Skador på komponenter till följd av olycka

  • Slitage på delar som benämnts vid service hos ReRide-partner