Att köpa cykel från ReRide

Hur går ett köp till?

Steg 1

Du har bestämt dig för att din cykel kommer trivas bättre hos en ny ägare o ch det är dags att sälja. Hitta din närmaste ReRide-partner, packa med dig hojen och planera in ett besök

Steg 2

Din ReRide-partner gör en grundläggande slitagekontroll och ger dig, i det fall det behövs, ett prisförslag för att din cykel ska komma upp i godkänd nivå för garanti.

Efter utförd service får du en plombering på ramen som säkerställer cykelns nuvarande skick varpå du tar med cykeln hem.

Steg 3

En annons skapas för din cykel och skickas till dig för godkännande. Vid godkännandet publiceras cykeln på ReRide och blir synlig för tusentals spekulanter.

Intresserade köpare tar kontakt med dig via dina uppgifter och ni bestämmer tid och plats för affären.

Steg 4

Den nya köparen scannar QR-koden på plomberingen eller går direkt till www.reride.se/reg där den anger det unika cykel-ID som också finns på plomberingen.

Cykeln har hittat en ny ägare och garantin är aktiverad!